Nu doneren

hoofdfoto

Nationaal G-voetbalplan - ING G-voetbaldagen

In samenwerking met de KNVB organiseren Fonds Gehandicaptensport en ING jaarlijks 3 regionale G-voetbaldagen. Een onderdeel van het programma is de KNVB G-voetbal kennisseminair. Gedurende dit seminair komen thema’s aanbod als: het opleiden van kader, leden werving, (speciaal) vervoer en de landelijke G-voetbal competitie van de KNVB. Tevens zal Fonds Gehandicaptensport uitleg geven over de bestaande subsidieregelingen voor verenigingen die willen starten met gehandicaptensport aanbod.  De bijeenkomsten worden geleid door de Projectmedewerker G-voetbal van de KNVB van het betreffende district.

De dag staat vooral in het teken van kennisoverdracht én kennisdeling maar er wordt ook een grote clinic voor (potentiële-) G-voetballers georganiseerd bij de vereniging die deze dag host.

De exacte data en het programma's worden hier spoedig kenbaar gemaakt. Aanmelden voor de ING G-voetbaldag is later mogelijk via deze webpagina.