Nu doneren

hoofdfoto

Governance

Fonds Gehandicaptensport werkt volgens de code goed bestuur bij fondsenwervende goededoelenorganisaties. Deze code wordt ook wel de Code Wijffels genoemd en werd in
2005 gepresenteerd. De code gaat over het besturen van deze organisaties, het toezicht houden daarop en het verantwoording afleggen daarover, ook wel corporate governance genoemd. Deze beginselcode werd ontwikkeld om het bewustzijn van bestuurders en leden van raden van toezicht ten aanzien van goed bestuur stimuleren. De code is in de loop van 2007 met het CBF-keur tot een nieuw keurmerk vervlochten.

De directie van Fonds Gehandicaptensport werkt conform een directiestatuut waarin de verantwoordelijkheden en bevoegdheden bepaald en vastgelegd zijn.

Fonds Gehandicaptensport is aangesloten bij het VFI (Vereniging voor Fondsenwervende Instellingen). Het VFI is de branchevereniging van goede doelen. Ruim 120 goede doelen zijn aan­gesloten, met uiteenlopende aandachts­gebieden. Van gezondheid tot internationale hulp. Van cultuur tot dierenbelangen. 

Belangrijkste taken van VFI zijn:

·                belangenbehartiging

·                zelfregulering

·                dienstverlening

De medewerkers van Fonds Gehandicaptensport werken volgens de richtlijnen van het VFI, zowel als het gaan om de arbeidsvoorwaarden als het functie- en loongebouw dat het VFI hanteert. Op basis van deze richtlijnen/voorwaarden heeft Fonds Gehandicaptensport voor haar medewerkers een rechtspositieregeling opgesteld.

Voor meer informatie zie www.vfi.nl.

Keurmerk
Fonds Gehandicaptensport is in het bezit van het CBF-keurmerk. Dit garandeert dat de organisatie op een verantwoorde manier omgaat met de giften die zij ontvangt. Om dit keurmerk te krijgen, moet Fonds Gehandicaptensport voldoen aan strenge criteria op financieel, bestuurlijk en organisatorisch gebied. 

Voor meer informatie zie www.cbf.nl

Ook is Fonds Gehandicaptensport aangemerkt als ANBI, wat staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. Dat heeft als voordeel dat het Fonds geen belastingen hoeft te betalen over erfenissen of schenkingen die zij ontvangt. Het betekent ook dat donateurs hun gift in bepaalde gevallen kunnen aftrekken van de inkomstenbelasting of de vennootschapsbelasting. De ANBI-status wordt toegekend door de Belastingdienst. 

Voor meer informatie zie www.anbi.nl