Nu doneren

hoofdfoto

Erfstellingen

Uw nalatenschap in sportieve handen

U kunt Fonds Gehandicaptensport als erfgenaam in uw testament opnemen. Na aftrek van alle kosten deelt het Fonds uw erfenis met de overige erfgenamen. Door een legaat in uw testament op te nemen kunt u een percentage of een vast bedrag uit uw erfenis nalaten aan Fonds Gehandicaptensport. Het Fonds is hierover in beide gevallen geen successierecht verschuldigd (belasting voor het verkrijgen van een erfenis).

Wilt u hier meer informatie over dan kunt u contact opnemen met Monica van Harn, manager marketing en communicatie op telefoonnummer 06 - 12 74 10 24 of neemt u contact op met uw eigen notaris.

U kunt ook de brochure 'Nalaten' opvragen. Stuur dan uw gegevens naar info@fondsgehandicaptensport.nl en wij sturen u de brochure zo spoedig mogelijk toe.