Nu doneren

hoofdfoto

Besteden

Fonds Gehandicaptensport heeft met haar subsidieverstrekking tot doel om sportmogelijkheden voor mensen met een handicap kwantitatief en kwalitatief te verbeteren. Jaarlijks kent Fonds Gehandicaptensport subsidies toe aan verenigingen zonder winstoogmerk waarmee een groot aantal activiteiten mogelijk gemaakt kunnen worden. Denk daarbij aan :

-De realisatie van innovatieve projecten

-De aanschaf van sport- en spelmateriaal

-De financiering van sportevenementen voor mensen met een handicap

-De realisatie van bouwtechnische aanpassingen

Bureausubsidies
Voor het toekennen van bureausubsidies kent Fonds Gehandicaptensport een Adviescommissie. Maar liefst 100 jaar kennis en ervaring bij elkaar, gecombineerd met specifieke kennis van de georganiseerde sport; de sport die de sporter helpt.

De commissie heeft tot taak de directie van Fonds Gehandicaptensport op haar verzoek te adviseren over de toewijzing van financiële bijdragen. Bij de beoordeling van de aanvragen hanteert de commissie de door het bestuur van Fonds Gehandicaptensport vastgestelde richtlijnen voor toewijzing van financiële bijdragen. Deze richtlijnen zijn hier na te lezen.

Aanvragen worden getoetst aan de hand van de richtlijnen voor het aanvragen van een financiële bijdrage bij Fonds Gehandicaptensport. In 2013 is totaal € 2.830.464 beschikbaar gesteld aan (sport)organisaties zonder winstoogmerk, die als doel de belangenbehartiging, stimulering of promotie van de gehandicaptensport hebben.

Organisaties die Fonds Gehandicaptensport voor een subsidie benaderen worden als tegenprestatie gevraagd om in hun communicatie en voorlichting het werk van Fonds Gehandicaptensport uit te dragen.