Para-cycling

Para-cycling

Para-cycling is een andere benaming voor aangepast wielrennen. Er zijn verschillende soorten disciplines binnen het aangepast wielrennen. Denk aan handbiken, tandem rijden, tricycling, cycling en ID-cycling. In welke discipline men rijdt, is afhankelijk van de handicap.

Fonds Gehandicaptensport en de KNWU zijn maatschappelijke partners met één gezamenlijke ambitie: Para-cycling voor meer mensen toegankelijk maken. Wielerverenigingen door het hele land kunnen ondersteuning krijgen in de vorm van een start- en/of stimuleringssubsidie. Hiermee kan op grotere schaal aangepast wielrennen aangeboden worden en kunnen meer mensen met een handicap kennis maken met fietsen bij lokale wielerverenigingen. Fonds Gehandicaptensporten en de KNWU vragen daarnaast landelijk aandacht voor para-cycling, middels het geven van voorlichting en media campagnes.

Allianz
Logo FGS

Doneer!
En maak sport mogelijk voor iedereen.

Sporten is gezond, het versterkt je sociale positie en het geeft vertrouwen! Voor 1,7 miljoen mensen met een handicap is sporten niet altijd vanzelfsprekend. Fonds Gehandicaptensport ondersteunt sportorganisaties zonder winstoogmerk, zodat iedereen met een handicap de mogelijkheid krijgt om te sporten. Structureel en dicht bij huis. Hoe wordt jouw bijdrage besteed?

Hoe vaak wil je doneren?

Met welk bedrag wil je ons steunen?

Running Blind

Basketball Experience Nederland

Basketball Experience Nederland

G-Hockey

Maak sport eerlijk