Para-cycling

Para-cycling is een andere benaming voor aangepast wielrennen. Er zijn verschillende soorten disciplines binnen het aangepast wielrennen. Denk aan handbiken, tandem rijden, tricycling, cycling en ID-cycling. In welke discipline men rijdt, is afhankelijk van de handicap.

Fonds Gehandicaptensport en de KNWU zijn maatschappelijke partners met één gezamenlijke ambitie: Para-cycling voor meer mensen toegankelijk maken. Wielerverenigingen door het hele land kunnen ondersteuning krijgen in de vorm van een start- en/of stimuleringssubsidie. Hiermee kan op grotere schaal aangepast wielrennen aangeboden worden en kunnen meer mensen met een handicap kennis maken met fietsen bij lokale wielerverenigingen. Fonds Gehandicaptensporten en de KNWU vragen daarnaast landelijk aandacht voor para-cycling, middels het geven van voorlichting en media campagnes.