Nu doneren

hoofdfoto

Onze activiteiten

Fonds Gehandicaptensport zet zich in om sport voor iedereen met een handicap structureel mogelijk te maken, het sportaanbod kwalitatief en kwantitatief te verbeteren en meer aandacht te vragen voor de gehandicaptensport.

Dat doen wij door middel van :

-het financieren van sportevenementen

-het beschikbaar stellen van subsidies aan sportorganisaties zonder winstoogmerk

-het werven van (financiële) middelen, door middel van particuliere wervingsactiviteiten maar ook zakelijke activiteiten zoals het Nationaal Gala voor de Gehandicaptensport en het Rolstoelbasketbaltoernooi voor bedrijven

-het geven van voorlichting dat doen wij onder meer door middel van het organiseren van evenementen als de KPN Schaatsvriendendag, de Hockeyvriendendag en activiteiten in samenwerking met NOC*NSF, de sportbonden en initiatieven van derden zoals de WWTT (World Wheelchair Tennis Tournament)